Dietist på vårdcentralen Smeden

På vårdcentralen Smeden kan du få individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får ett professionellt bemötande och en personligt anpassad behandling av dietist som ger dig praktiskt användbara kunskaper.

Hur arbetar en dietist?

Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

Behöver jag remiss för att få träffa en dietist?

Ja, remiss behövs och det får du av din läkare eller av annan legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Du kan även fylla i en egenremiss och skicka in enligt anvisningarna på blanketten. Länk till egenremiss till dietist (pdf).

Hur lång tid tar ett besök hos dietist?

Vanligen tar ett nybesök ca 45 minuter och ett återbesök ca 20 minuter.

Hur ofta kan jag få träffa dietist?

Hur många återbesök som är aktuellt beror på diagnos, ditt behov och din motivation.

Vad kostar det att gå till dietist?

Besök till dietist på vårdcentral är kostnadsfritt.

Kontakt

Länk till egenremiss till dietist (pdf).

Frida Lindberg
Dietist
(ingång via BVC)