Välkommen till Smedens distriktssköterskemottagning!

Alla våra distriktssköterskor arbetar med de sysslor som förekommer på en distriktssköterskemottagning, men alla har ett huvudansvar för något som de har specialkunskaper om och ett specialintresse för. Vi har samordningssköterska för multisjuka och äldre, demensteam, Astma-/KOL-mottagning, Diabetesteam samt Hjärtsviktsmottagning och Njurprevention. Sköterskorna kan förutom rådgivning och sjukvård hjälpa dig med blodtrycksmätning, suturtagning, vaccinationer, hälsosamtal och mycket mera.

Vad det gäller vaccin så ger vi, förutom dem som regionen subventionerar till riskgrupper, främst influensavaccin.

Vi lagerhåller alla de vanligaste vaccinerna som rekommenderas av landstinget Sörmland. För resevaccinationer hänvisar vi till Aros Vaccin, tfn. 016-13 44 79.

Distriktsköterskorna har alla egna mottagningar, men kan ibland även hjälpa till i samband med läkarbesök.

Tidsbokning: 016-10 47 00

Samordningssköterska: 016-16 69 14 (Telefontid: Tis-fre 8:15-9:15)


Anna-Lena Johansson

Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska


Anna-Lena Winblad von Walter

Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska


Jenny Åhlén

Distriktssköterska
Diabetessjuksköterska


Erica Thörn

Leg. sjuksköterska


Ida Ergérus

Leg. sjuksköterska
Hälsosamtal


Elin Larsson

Leg. sjuksköterska
Hälsosamtal


Åsa Lindström

Leg. sjuksköterska
Flyktingsansvarig
Hjärtsviktssköterska


Sofie von Rosén

Leg. sjuksköterska
Astma-/KOL-sköterska


Sofie Hanning

Leg. sjuksköterska


Lina Liljeholm

Leg. sjuksköterska


Cecilia Nilsson

Leg. sjuksköterska