Välkommen till Smeden rehabilitering!

Vid rehabiliteringsärenden arbetar vi oftast i team som är sammansatta av olika specialister beroende av ärende. I teamet kan t.ex. ingå läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykoterapeut.

Vanligen träffar man en av våra läkare som sedan lämnar över ärendet till vår rehabkoordinator som tillsammans med dig och läkaren utser vilket team som ska hantera just ditt ärende. Rehabkoordinatorn ser också till att samla andra viktiga deltagare vid möten. Det kan handla om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgivare och/eller företagshälsovård. Vår rehabkoordinator samordnar arbetet kring din rehabilitering.

Rehabkoordinatorn kan nås på telefonnummer 016-166915.  

När du ringer får du först välja vilken kategori du vill komma till. Du gör därefter ett knappval 4 för att komma till rehabkoordinator.


Susanne Harris
Rehabkoordinator