Särskilda Recept 

Gäller endast för patienter listade på Smeden

Mottagningen för särskilda recept tar emot patienter som står på beroendeframkallande läkemedel och är i behov av receptförnyelse (exempel på beroendeframkallande läkemedel är insomningstabletter, starka värktabletter samt några lugnande läkemedel)

Patient som antingen söker receptförnyelse via 1177.se eller via rådgivning 016-10 47 00 hanteras i första hand av patientens läkare. Om ett behov finns för läkemedelsförändring eller avtrappning överförs patienten till Vårdcentralen Smedens mottagning för Särskilda Recept.  Ofta innebär det ett inbokat läkarbesök  för bedömning och medicingenomgång.

Här kan du läsa mer kring beroendeframkallande mediciner:  Läs mer